Erik Westberg

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Musikhögskolan i Stockholm. Där genomgick han mellan 1976–87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han Artist-In-Residence vid Wollongong University, Australien. Han blev 2018 konstnärlig ledare och dirigent för Sveriges Ungdomskör.

Erik Westberg var idégivare till projektet Körsång för fred och rättvisa som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av mer än 500 miljoner TV-tittare.

Barents körcentrum som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centret.

Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium (1992). Han har även mottagit ett flertal andra utmärkelser, bl.a. Johannes Norrbymedaljen (1993), Årets Körledare av Föreningen Sveriges Körledare (1999) samt Norrbottens läns landstings Heders- och förtjänststipendium (2016).

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet Excellence in Teaching och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble har han gjort cirka 20 cd-skivor samt ett 60-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet.