Musikhögskolans Kammarkör i Piteå

DIRIGENT ERIK WESTBERG

Musikhögskolans Kammarkör i Piteå

Musikhögskolans kammarkör i Piteå bildades 1990 av Erik Westberg. Kören utgörs idag av 25-30 sångare från olika program vid Musikhögskolan i Piteå. Körens repertoar består främst av a cappella-verk från romantik till samtid. Kammarkören har uruppfört ett flertal verk av bland andra Jan Sandström, Jan Ferm och Emil Råberg samt flera av musikhögskolans kompositionsstudenter.

TILL DISKOGRAFI